मुरादाबाद

क्षेत्र/मण्डल/जिला के नामपदनामनामदूरभाष संख्याकार्यालय का पताई-मेल
कार्यालयमोबाइल
पश्चिमी क्षेत्र मुख्य अभियन्ता उमा शंकर 0522-2286632 9415122733   cewestred@gmail.com
मुरादाबाद अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी) अब्दुल वाहिद 0591-2450538 7318073459 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आशियाना कॉलोनी, मुरादाबाद seredmuradabad@gmail.com
मुरादाबाद अधिशाषी अभियन्ता अनिल कुमार शर्मा (अतिरिक्त) 0591-2420144 9412134492 अधिशाषी अभियंता , ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डिप्टी गंज, मुरादाबाद eeredmuradabad@gmail.com
  सहायक अभियन्ता बलबीर सिंह        
मुरादाबाद अधिशाषी अभियन्ता (पी0आई0यू0) अनिल कुमार शर्मा   9412134492    
अमरोहा अधिशाषी अभियन्ता नीरज कुमार   9412244005    
  सहायक अभियन्ता सरोज कुमार        
  सहायक अभियन्ता परवेज़ अख्तर        
  सहायक अभियन्ता अशोक कुमार शर्मा (विद्युत)        
रामपुर अधिशाषी अभियन्ता अब्दुल वाहिद 0595-2350323 7318073459 अधिशाषी अभियंता , ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास ब्लाक कामपुर, पान बरीना, रामपुर eeredrampur@gmail.com
  सहायक अभियन्ता रविकांत वर्मा        
रामपुर अधिशाषी अभियन्ता (पी0आई0यू0) अब्दुल वाहिद (अतिरिक्त)   7318073459    
बिजनौर अधिशाषी अभियन्ता मुकेश गुप्ता 01342-262377 9412286883 अधिशाषी अभियंता , ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास भवन, बिजनौर eeredbijnaur@gmail.com
  सहायक अभियन्ता सतीश मितल        
  सहायक अभियन्ता राज कुमार अग्रवाल        
  सहायक अभियन्ता अनिल कुमार        
सम्भल अधिशाषी अभियन्ता बिजेंद्र कुमार गुप्ता   9457701040    
  सहायक अभियन्ता चंद्रवीर (विद्युत)        
सम्भल अधिशाषी अभियन्ता (पी0आई0यू0) बिजेंद्र कुमार गुप्ता (अतिरिक्त)   9457701040