Government OrdersCategory Display Per Page Order No Order Subject Month Year
Sr No.Order No.Order DateOrder SubjectGovernment Category
1 Letter No- 2097 /PIU/su.ka.adhi.adhi.2005ptra./2017-18 Date-19-02-2018 [1019 KB] Language :Hindi 27 Feb 2018 jansuchana adhikari apiliye pradhikari ka vivran vibhagiye website per upload kiye jane ke sambandh me. Miscellaneous
2 Letter No-4/2017/1/1/2017-ka-2 Lucknow Date-31-08-2017 [649 KB] Language :Hindi 26 Feb 2018 direct bharti Miscellaneous
3 Letter No- 2190 /T-245//UPRRDA/2017 Date-18-09-2017 [155 KB] Language :Hindi 22 Feb 2018 05 years ki awdhi me mool thekedar dwara anubandh ke anusar anurakshar kary karne per ki jane wali karwahi ke sambandh me PMGSY
4 Letter No- 2221 /T-245//UPRRDA/2017 Date-19-09-2017 [104 KB] Language :Hindi 22 Feb 2018 Vittiye years 2017-18 PMGSY
5 Letter No-333EG/23-5-13 //25EG/05 Date-03-07-2013 [930 KB] Language :Hindi 22 Feb 2018 karybhar Miscellaneous
6 Letter No-P-17025/24/2015-RC (341900) [364 KB] Language :English 21 Feb 2018 Goverment Of India Ministry of Rural development Department Of Rural Development Rural connectivity (RC) Division PMGSY
7 Letter No-1633/t.-215/UPRRDA/2015 Date-06-10-2015 [781 KB] Language :Hindi 21 Feb 2018 20 suttriye Program ke antergat years 2015-16 ke lakshy ke sambandh me PMGSY
8 Letter No- / /UPRRDA/2014 Date-24-03-2014 [1 MB] Language :Hindi 21 Feb 2018 Pradhan mantri gram sadak yojana PMGSY
9 Letter No- / 1-14 /UPRRDA/2015 Date-19-01-2016 [754 KB] Language :Hindi 21 Feb 2018 Pradhan Mantri gram sadak yojana PMGSY
10 Letter No-4390/t.-226/UPRRDA/2016 Date-16-12-2016 [123 KB] Language :English 21 Feb 2018 Pradhan Mantri gram sadak yojana PMGSY
Displaying 1 - 10 of 377123...Last