CircularsDisplay Per Page Month Year
Sr No.Circular No.Circular SubjectCircular Date
1 Letter No-810/38-9-89-RES-8/89 Date- 06.02.1989 [1 MB] Language :Hindi RES ke vibhinn ster ke adhikariyo ko adhikaro ka pratinidhayan. 20/11/2018
2 Letter No-2076/RED/E-1/ Date: Lucknow:- 14 August, 1995 [342 KB] Language :Hindi Akasmak awkash ki svikrati avam mukhyalay chhorne ki anumati ke sambandh me. 20/11/2018
3 Letter No-1280/62-8-95-2/12,23,/95 Date- 23.March,1995 [513 KB] Language :Hindi Mandalayukto ko adhikaro ka pratinidhayan. 20/11/2018
4 Letter No-7177/38-9-92-93AM0/82 Date- 29 December, 1992 [1 MB] Language :Hindi samata smiti U.P. 1989 ki sastutiyo per liye gye nirnaynusar RED vibhag ke karyalay ke vibhinn pado per purriskit vetanman ki svikratiya. 20/11/2018
5 Letter No-3045/38-9-93-4P0/93 Date-19 April, 1993 [412 KB] Language :Hindi sachiv gramay vikas avam laghu sinchai vibhag ke niyanterkdhin vibhagakshyksho ko adhikaro ka pratinidhayan. 20/11/2018
6 Letter No-389/RED/ITcell/Disha nirdesh/File No.01/2018-19 Date- 05.09.2018 [1 MB] Language :Hindi Beema Yojana 06/09/2018
7 Letter No-360/RED/ITcell/Disha nirdesh/2018-19 Date- 08.08.2018 [2 MB] Language :Hindi Government Retairment Persoin 05/09/2018
8 Letter No-361/RED/ITcell/Disha nirdesh/2018-19 Date- 08.08.2018 [1 MB] Language :Hindi Signature of Office 05/09/2018
9 Letter No-328/RED/Tender ptrawali/Niyojan and janch/2018-19 Date- 23.08.2018 [1 MB] Language :Hindi Tender 05/09/2018
10 Letter No-3047/RED/E-3/Aprentice Treing/2018-19 Date- 31.03.2018 [6 MB] Language :Hindi Aprentice Treing 31/03/2018
Displaying 1 - 10 of 50123...Last